You are here

Doplňte Rotisseriu o horizontálne držiaky hlavnej ihly, ktoré sú kompatibilné s motorom aj kľukou. Tento doplnok Rotisserie je vhodný pre grilovanie mimo priameho zdroja tepla s použitím nepriameho bočného sálania, ale aj pre jednoduché orezávanie grilovaných potravín mimo ohňa a dymu. Výhodou tohoto produktu je možnosť umiestnenia nádoby s potravinami priamo na horúcu platňu pod Rotisseriu a potraviny tak udržiavať teplé.

Beschrijving tonen